" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
02/08/2022 13:35   1 comentari
10 Novembre 2022
10:00 - 12:30
Nombre d'aportacions 29
Nombre d'assistents 11
Organitzacions assistents

• Ajuntament de Barcelona
- Direcció de Serveis de Democràcia Activa.
- Departament de Participació de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
• Ajuntament de Caldes de Montbui
• Ajuntament de Terrassa
▪ Diputació de Barcelona:
- Servei d'Agenda 2030 i Participació
▪ Generalitat de Catalunya
- Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
- Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
- Departament d’Acció Exterior i Bon Govern
- Departament de Territori
- Departament de Salut. Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació.
▪ Raons Públiques SCCL

Referència: II-MEET-2022-08-752
Versió 35 (de 35) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/752/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/752/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Com la llei pot millorar la participació als municipis grans i a la Generalitat de Catalunya? 

Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:

Eix 1: compromís institucional

Per una participació ciutadana de qualitat és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats valors o actituds: empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures.

Hi ha reptes clarament identificats en relació amb l’actitud (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els recursos (com informació, humans, econòmics...).

Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.
  • Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.
  • Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.


Eix 2: les regles del joc

Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els objectius del debat, la política pública, la capacitat d’incidir i els límits del debat. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i òrgans de seguiment sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.

Finalment, cal també garantir una correcta comunicació i avaluació.

 Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).
  • Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.


Eix 3: les modalitats participatives i metodologia

Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).

Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.

 Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.
  • Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.
  • Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?


La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.

Barcelona
Departament d'Universitats i Recerca
Via Laietana, 2, 08003 Barcelona

Participants assistents

Acta de la trobada

Podeu consultar l'informe en el següent enllaç.

Propostes relacionades:

S8.24. Preveure els impactes de processos transfronterers
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.23. Facilitar la participació en horari laboral
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.4 Valorar la idoneïtat d’obligar per llei a obrir les polítiques públiques a la participació
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.2 Compromís d’aportar uns recursos mínims
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.7. Garantir el retorn i l’avaluació entesa com un procés de millora
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.17. Resoldre i definir la relació amb les consultes prèvies
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.28. Destinar recursos a la cerca activa de participants i treballar en espais informals
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.22 Posar en valor la diversitat en la participació
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.20. Incorporar un capítol de drets
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.19. Utilitzar un llenguatge i un glossari entenedor
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.29. Establir uns criteris de contractació
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.27 Popularitzar la participació ciutadana
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8. 26 Estimular l’obertura i renovació dels Consells sectorials
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8. 26 Estimular l’obertura i renovació dels Consells sectorials
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.25. Posar en valor la participació i canalitzar les aportacions de lobbies i grups d’interès
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.21. Donar cobertura a la participació d’altres col·lectius
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.18. Empoderar la ciutadana perquè pugui prendre el control dels processos
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.16. Fixar la obligatorietat d’establir un únic espai de comunicació de referència
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.14. Clarificar i diferenciar les diferents formes de participació
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.13. Possibilitat de remunerar la participació
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.12. Reconèixer altres mecanismes o modalitats participatives amb especial atenció a les promocionades per la ciutadania
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.11 Rebaixar el mínim de signatures ciutadanes per impulsar una iniciativa ciutadana
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.10. Preveure que els òrgans sectorials disposin d’un pla de treball
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.9. Coordinació dels diferents espais i mecanismes participatius
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8. 8. Que la llei prevegi la seva pròpia avaluació
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.6. Compromís institucional per una formació continuada en l’àmbit de la participació
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8.5 Preveure un mecanisme d’avaluació extern que doni garanties de qualitat
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
S8. 3 Establir la obligatorietat d’un Pla de comunicació
La participació impulsada des de grans municipis i la Generalitat de Catalunya (presencial)
Editat

Such an amazing post. Hire Online Class is an online class help that you can choose in your own time and at your convenience. It has been designed to allow you to learn at your own pace, following the classes at a suitable level of complexity for you. https://hireonlineclass.com/

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...