" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Prioritzar al funcionari de carrera per a l'ocupació de vacants amb independència de l'escala de procedència

18/01/2022 14:05  

La promoció del personal funcionari ha de primar per ocupar llocs vacants independentment de l'escala de procedència. Les places resultants seran les ofertades a les borses d'interins.

Llistat d'adhesions

Avatar: Participant eliminada
i 6 persones més (veure més) (veure menys)
Referència: II-PROP-2022-01-83271
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83271/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83271/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (33.3%)

member-avatar Loretta

A favor  Absolutament. S'ha de donar prioritat a qui és de plantilla fixa i qui ha demostrat que ha passat unes oposicions encara que siguin d'un cos diferent per mèrit propi i capacitat. Els funcionaris de l'escala que siguin, han d'anar primer, sempre.

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Totalment d'acord. No té sentit que un funcionari subaltern, si té la titulació per poder fer de gestor o de tècnic superior hagi de fer fins a 4 promocions internes.

Carregant els comentaris ...