" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Canvis a "Els funcionaris interins passin a funcionaris carrera"

Versions

Versió 1

Avatar: Jordi Mola Perarnau Jordi Mola Perarnau
19/01/2022 10:46
Versions 1 Torna a la proposta