" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21-01-2022 - 21-02-2022
Veure les fases

Canvis a "Aportacions d'Antifrau"

Versions

Versió 1

Avatar: Oficina Antifrau de Catalunya Oficina Antifrau de Catalunya
20/01/2022 20:32
Versions 1 Torna a la proposta