" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...
Adjunto petit arxiu amb diferents aspectes comentats.Moltes gràcies!
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
  • Creat el
    13/01/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 2
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les matèries...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...