" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Funcions ben definides, compartir, col.laborar i cooperar. L'avaluació psicopedagògica és comença...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
Des dels plans educatius d'entorn es pot oferir suport als centres educatius en l'àmbit de...
Els OE hem de ser capaços no solament d'escoltar a l'alumnat i avaluar la seva situació escolar,...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures per a l'alumnat...