" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Veure les fases

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Cal garantir l'accés universal a l'orientació acadèmica i professional, com un dret de la...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les matèries...
A nivell concret, i per a poder complir amb la normativa on es concreta que l'orientador/a de...
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...