" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 2 de 3
Deliberació i presentació de propostes 01/03/2022 - 30/09/2022
Veure les fases

Formació específica de i en català en l'atenció al públic

14/04/2022 21:18  

En moltes ocupacions les persones que tenen un contacte amb el públic, usuaris, clients o pacients no tenen la formació suficient per poder atendre en català. Es tractaria de programar sessions breus però eficaces amb un mòdul comú i amb diferents mòduls en funció de la feina requerida. Atenció a la tercera edat, telefònica, seguretat, infermeria, cambrers. Curs retribuït, però només si la persona l'aprova d'una manera pràctica. Finançat administracions i empreses.Número d'adhesions10

Referència: II-PROP-2022-04-83776
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/83776/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/83776/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

En el cas de formar a personal públic que atén de forma directa als/a les ciutadans/es de Catalunya, sobretot, crec que també s'hauria de tenir en compte l'ensenyament de la llengua de signes catalana, com a sistema lingüísitic propi de les persones sordes i sordcegues de Catalunya, tal com indica la Llei 17/2010 de 3 de juny, de la llengua de signes catalana, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya i emparant-nos en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de la ONU, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Llei d'Accessibilitat de Catalunya, el Pacte Nacional pel Dret de les Persones amb Discapacitat, etc., garantint el dret a la informació en equitat de condicions de tots els ciutadans de Catalunya.

Carregant els comentaris ...