" class="part-icon-bars">

Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

#pavmapss Evidències i expectatives per a la diagnosi en l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de serveis socials

Fase 4 de 5
Valoració territorial 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Procés d'elaboració del Protocol d’Abordatge de les violències masclistes a l’atenció primària de Serveis Socials (PAVMAPSS). 

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, defineix els protocols per una intervenció coordinada contra la violència masclista que contenen les bases per a definir els models d'intervenció els quals s'han de complementar amb el treball interinstitucional a nivell territorial i amb les pràctiques i les aportacions de tots els agents i àmbits implicats.


D’acord amb l’aprovació de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, el passat novembre del 2022, el Govern ha aprovat el Protocol Marc per una intervenció amb diligència deguda en situacions de violències masclistes. Aquest conté un nou paradigma d'intervenció des del qual, a partir d’ara, tots els poders públics han de treballar en els seus protocols i models d’intervenció, per tal d’establir una coordinació que asseguri que totes les respostes van alineades.


Cal tenir en compte que el 29 de desembre de 2020 Govern aprovà el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024 (PESS) on va esdevenir ferm el compromís per a la millora de l’abordatge de les violències masclistes des dels Serveis Socials. En aquesta línia, i considerant que la detecció de casos de violències masclistes, així com la coordinació amb la xarxa d’atenció especialitzada i el seguiment dels pro­cessos de recuperació i reparació de les dones i els seus fills i filles, és un objectiu cabdal de les àrees bàsiques de serveis socials, s’impulsa el primer protocol sectorial de Serveis Socials.


Així doncs, el propòsit del present procés participatiu és el de recollir les experiències i expectatives de les professionals i usuàries de les àrees bàsiques de Serveis Socials, així com de les professionals implicades en la resta de serveis de la xarxa d’atenció a les violències masclistes de Catalunya quan tenen coneixement de situacions de risc o d’evidències de violències masclistes. D’acord amb l’article 87 de la Llei 5/2008 de 24 de desembre del dret de les dones a eradicar la violència masclista, les administracions públiques, en les polítiques d’eradicació de la violència masclista, han de comptar preferentment amb la col·laboració dels consells de participació i entitats de dones.


A les diferents pestanyes d'aquesta pàgina es poden consultar les diverses fases amb què consta l'elaboració d'aquest protocol.

Imatges relacionades

El que es decideix Definició i avaluació del protocol d'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de Serveis Socials
Qui hi participa Professionals de l'atenció primària de Serveis Socials, usuàries i ex usuàries de Serveis Socials i Entitats del sector
Departament Departament de Drets Socials
Àmbit ServeisSocials
Grup promotor Departament de Drets Socials
Unitat promotora Direcció General de Serveis Socials (DGSS) - Departament de Drets Socials
Entitats dinamitzadores G-360 Cartografies Humanes
Disposa de retorn
Data d'inici 14 de Juliol de 2021
Data de finalització 30 de Juny de 2023
Referència: II-PART-2021-04-387

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pavmapss/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pavmapss/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

10

Participants

53

Seguidores

1

Comentaris

6

Trobades