" class="part-icon-bars">

Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

#pavmapss Evidències i expectatives per a la diagnosi en l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de serveis socials

Fase 4 de 5
Valoració territorial 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés

ACTUALMENT LA PROPOSTA DE PROTOCOL S'ESTÀ TREBALLANT

L'equip de gènere i VM de la DGSS està treballant en la redacció del Protocol d'abordatge de les Violències Masclistes des de l'Atenció Primària de Serveis Socials, per tal d’emmarcar-lo dins el Protocol Marc per una intervenció amb diligència deguda en situacions de violències masclistes, aprovat el 13 d’octubre de 2022.

Per a elaborar aquest document de proposta es van dur a terme durant el novembre del 2021 i el febrer del 2022 grups d'aprofundiment, en els quals es van treballar diverses temàtiques, acord al resultat de la "Diagnosi d'abordatge de les VM als SS". Aquests grups d'aprofundiment van estar formats per professionals dels EBAS escollides per les coordinacions de les regions socials corresponents i coordinats i dinamitzats per les professionals de l'equip de gènere i VM de la DGSS. Aquest procés va estar assessorat per Almena Cooperativa feminista.