" class="part-icon-bars">

Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

#pavmapss Evidències i expectatives per a la diagnosi en l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de serveis socials

Fase 3 de 5
Elaboració de la proposta de Protocol d'Abordatge de les VM des de l'atenció primària de SS 01-12-2021 - 28-02-2023
Veure les fases