" class="part-icon-bars">

Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

#pavmapss Evidències i expectatives per a la diagnosi en l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de serveis socials

Fase 4 de 5
Valoració territorial 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  01/09/2021 - 09/11/2021

  DIAGNOSI: dificultats i potencialitats en l'abordatge de les VM des dels Serveis Socials

  Aquest procés participatiu té la finalitat aportar evidència per a l'elaboració d'una diagnosi en relació a l'abordatge de les violències masclistes en el marc de l'atenció primària de Serveis Socials.

  Les aportacions han de ser sobre experiències en relació a les violències masclistes en l'àmbit de l'atenció primària dels Serveis Socials (PAVMAPSS).

  • 5 sessions deliberatives amb professionals, entitats i usuàries. Més informació.
 2. 2
  09/11/2021 - 30/06/2022

  RESULTATS: Diagnosi de l’abordatge de les violències masclistes als serveis socials d’atenció primària 2020-2021

  L'Equip de Gènere de la Direcció General de Serveis Socials ha elaborat una diagnosi de les dificultats i potencialitats de l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària dels Serveis Socials (PAVMAPSS) a partir de:

  • Les dades quantitatives sobre l’atenció de les violències masclistes disponibles.
  • La informació recollida durant les formacions realitzades a les professionals de les ABSS catalanes durant els anys 2019-2022.
  • Les dades de caràcter qualitatiu recollides a partir del procés participatiu per elaborar el PAVMAPSS, que ha dut a terme la Direcció General de Serveis Socials durant l’any 2021 amb professionals, dones ateses i entitats.

  S’hi inclouen les conclusions i recomanacions principals sobre l’atenció de les violències masclistes als serveis socials bàsics, extretes a partir de les dades exposades.

  Aquesta diagnosi va ser publicada el juny de 2022: Diagnosi de l’abordatge de les violències masclistes als serveis socials d’atenció primària 2020-2021 (Enllaç extern)


 3. 3
  01/12/2021 - 28/02/2023

  Elaboració de la proposta de Protocol d'Abordatge de les VM des de l'atenció primària de SS

  L'equip de gènere i VM de la DGSS està treballant en la redacció del Protocol d'abordatge de les Violències Masclistes des de l'Atenció Primària de Serveis Socials, per tal d’emmarcar-lo dins el Protocol Marc per una intervenció amb diligència deguda en situacions de violències masclistes, aprovat el 13 d’octubre de 2022.

  Per a elaborar aquest document de proposta es van dur a terme durant el novembre del 2021 i el febrer del 2022 grups d'aprofundiment, en els quals es van treballar diverses temàtiques, acord al resultat de la "Diagnosi d'abordatge de les VM als SS". Aquests grups d'aprofundiment van estar formats per professionals dels EBAS escollides per les coordinacions de les regions socials corresponents i coordinats i dinamitzats per les professionals de l'equip de gènere i VM de la DGSS. Aquest procés va estar assessorat per Almena Cooperativa feminista.

 4. 4
  01/03/2023 - 30/04/2023

  Valoració territorial

 5. 5
  01/07/2023 - 30/07/2023

  Aprovació del deocument