" class="part-icon-bars">

Pla Director Urbanístic Logis Empordà

#LogisEmporda Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica del LOGIS Empordà

Fase 2 de 3
Deliberació 07/06/2024 - 16/09/2024
Fases del procés

Podeu fer arribar les vostres propostes que encaixin en un dels 4 eixos del debat:

  • Eix 1. Les oportunitats i els reptes del PDU LOGIS Empordà en el model econòmic i social del territori.
  • Eix 2. Els valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals (valors a tenir en compte i factibilitat de les mesures per preservar-los).
  • Eix 3. La nova activitat econòmica: Tipologia d’usos i emplaçaments, intensitats, condicions d’edificació, espais lliures, equipaments,...
  • Eix 4. El PDU Logis Empordà i la mobilitat quotidiana i propera.

En aquest document podeu trobar algunes preguntes orientadores de cadascú dels 4 eixos del debat.

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Categoria
Origen