" class="part-icon-bars">

Pla Director Urbanístic Logis Empordà

#LogisEmporda Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica del LOGIS Empordà

Fase 2 de 3
Deliberació 07/06/2024 - 16/09/2024
Fases del procés

Podeu fer arribar les vostres propostes que encaixin en un dels 4 eixos del debat:

 • Eix 1. Les oportunitats i els reptes del PDU LOGIS Empordà en el model econòmic i social del territori.
 • Eix 2. Els valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals (valors a tenir en compte i factibilitat de les mesures per preservar-los).
 • Eix 3. La nova activitat econòmica: Tipologia d’usos i emplaçaments, intensitats, condicions d’edificació, espais lliures, equipaments,...
 • Eix 4. El PDU Logis Empordà i la mobilitat quotidiana i propera.

En aquest document podeu trobar algunes preguntes orientadores de cadascú dels 4 eixos del debat.

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Categoria
Origen
 • Creat el
  29/06/2024
 • 7
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  29/06/2024
 • 9
 • Número de comentaris: 1
Dins del terme municipal del Far d'Empordà hi ha el Veïnat de l'Oliva, és un nucli urbà, format...
Part 3. Proposta per modificar els límits de la PDUAELE, de forma que el Veïnat de l’Oliva no quedi afectat.
 • Creat el
  29/06/2024
 • 7
 • Número de comentaris: 1