" class="part-icon-bars">

Canvis a "Sessió deliberativa 1. Protecció i regulació dels espais oberts, el Penedès com a regió agroalimentària i mitigació i adaptació al canvi climàtic"

Número de versió 13 de 23 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
Versió creada el 28/09/2020 13:04