" class="part-icon-bars">

Canvis a "Sessió deliberativa 1. Protecció i regulació dels espais oberts, el Penedès com a regió agroalimentària i mitigació i adaptació al canvi climàtic"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  El sistema d’espais oberts el forma el sòl no urbanitzable segons el planejament urbanístic. Els espais oberts del Penedès estan constituïts per una proporció important de sòl agrícola i de sòl forestal, inclouen diversos hàbitats naturals, entre els que destaquen els espais naturals protegits, i ofereixen importants serveis ecosistèmics. Durant aquesta sessió deliberativa, hi haurà una estona de treball en aquests grups temàtics:

  1. La protecció i regulació dels espais oberts.
  2. El Penedès com a regió agroalimentària​.
  3. Mitigació i adaptació al canvi climàtic.


  Es pot descarregar el guió pel debat dins d'aquests grups temàtics clicant aqui.

 • +

  El sistema d’espais oberts el forma el sòl no urbanitzable segons el planejament urbanístic. Els espais oberts del Penedès estan constituïts per una proporció important de sòl agrícola i de sòl forestal, inclouen diversos hàbitats naturals, entre els que destaquen els espais naturals protegits, i ofereixen importants serveis ecosistèmics. Durant aquesta sessió deliberativa, hi haurà una estona de treball en aquests grups temàtics:

  1. La protecció i regulació dels espais oberts.
  2. El Penedès com a regió agroalimentària​.
  3. Mitigació i adaptació al canvi climàtic.


  Es pot descarregar el guió pel debat dins d'aquests grups temàtics clicant aqui.

 • -<p>El sistema d’espais oberts el forma el sòl no urbanitzable segons el planejament urbanístic. Els espais oberts del Penedès estan constituïts per una proporció important de <strong>sòl agrícola i de sòl forestal</strong>, inclouen diversos hàbitats naturals, entre els que destaquen els espais naturals protegits, i ofereixen importants serveis ecosistèmics. Durant aquesta sessió deliberativa, hi haurà una estona de treball en aquests grups temàtics:</p><ol><li><strong>La</strong> <strong>protecció i regulació dels espais oberts.</strong></li><li><strong>El Penedès com a regió agroalimentària​.</strong></li><li><strong>Mitigació&nbsp;i&nbsp;adaptació&nbsp;al&nbsp;canvi&nbsp;climàtic.</strong></li></ol><p><br></p><p>Es pot descarregar el guió pel debat dins d'aquests grups temàtics clicant aqui.</p>
 • +<p>El sistema d’espais oberts el forma el sòl no urbanitzable segons el planejament urbanístic. Els espais oberts del Penedès estan constituïts per una proporció important de <strong>sòl agrícola i de sòl forestal</strong>, inclouen diversos hàbitats naturals, entre els que destaquen els espais naturals protegits, i ofereixen importants serveis ecosistèmics. Durant aquesta sessió deliberativa, hi haurà una estona de treball en aquests grups temàtics:</p><ol><li><strong>La</strong> <strong>protecció i regulació dels espais oberts.</strong></li><li><strong>El Penedès com a regió agroalimentària​.</strong></li><li><strong>Mitigació&nbsp;i&nbsp;adaptació&nbsp;al&nbsp;canvi&nbsp;climàtic.</strong></li></ol><p><br></p><p>Es pot descarregar el guió pel debat dins d'aquests grups temàtics <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1972/Gui%C3%B3_del_debat_Sessi%C3%B3_Deliberativa_1.pdf" target="_blank">clicant aqui</a>.</p>
Esborrats
 • -

  El sistema d’espais oberts el forma el sòl no urbanitzable segons el planejament urbanístic. Els espais oberts del Penedès estan constituïts per una proporció important de sòl agrícola i de sòl forestal, inclouen diversos hàbitats naturals, entre els que destaquen els espais naturals protegits, i ofereixen importants serveis ecosistèmics. Durant aquesta sessió deliberativa, hi haurà una estona de treball en aquests grups temàtics:

  1. La protecció i regulació dels espais oberts.
  2. El Penedès com a regió agroalimentària​.
  3. Mitigació i adaptació al canvi climàtic.


  Es pot descarregar el guió pel debat dins d'aquests grups temàtics clicant aqui.

 • El Penedès com a regió agroalimentària​.
 • Mitigació i adaptació al canvi climàtic.

 • Es pot descarregar el guió pel debat dins d'aquests grups temàtics clicant aqui.

Addicions
 • El Penedès com a regió agroalimentària​.
 • Mitigació i adaptació al canvi climàtic.

 • Es pot descarregar el guió pel debat dins d'aquests grups temàtics clicant aqui.

 • +

  El sistema d’espais oberts el forma el sòl no urbanitzable segons el planejament urbanístic. Els espais oberts del Penedès estan constituïts per una proporció important de sòl agrícola i de sòl forestal, inclouen diversos hàbitats naturals, entre els que destaquen els espais naturals protegits, i ofereixen importants serveis ecosistèmics. Durant aquesta sessió deliberativa, hi haurà una estona de treball en aquests grups temàtics:

  1. La protecció i regulació dels espais oberts.
  2. El Penedès com a regió agroalimentària​.
  3. Mitigació i adaptació al canvi climàtic.


  Es pot descarregar el guió pel debat dins d'aquests grups temàtics clicant aqui.

Esborrats
 • -<p>El sistema d’espais oberts el forma el sòl no urbanitzable segons el planejament urbanístic. Els espais oberts del Penedès estan constituïts per una proporció important de <strong>sòl agrícola i de sòl forestal</strong>, inclouen diversos hàbitats naturals, entre els que destaquen els espais naturals protegits, i ofereixen importants serveis ecosistèmics. Durant aquesta sessió deliberativa, hi haurà una estona de treball en aquests grups temàtics:</p><ol><li><strong>La</strong> <strong>protecció i regulació dels espais oberts.</strong></li><li><strong>El Penedès com a regió agroalimentària​.</strong></li><li><strong>Mitigació&nbsp;i&nbsp;adaptació&nbsp;al&nbsp;canvi&nbsp;climàtic.</strong></li></ol><p><br></p><p>Es pot descarregar el guió pel debat dins d'aquests grups temàtics clicant aqui.</p>
Addicions
 • +<p>El sistema d’espais oberts el forma el sòl no urbanitzable segons el planejament urbanístic. Els espais oberts del Penedès estan constituïts per una proporció important de <strong>sòl agrícola i de sòl forestal</strong>, inclouen diversos hàbitats naturals, entre els que destaquen els espais naturals protegits, i ofereixen importants serveis ecosistèmics. Durant aquesta sessió deliberativa, hi haurà una estona de treball en aquests grups temàtics:</p><ol><li><strong>La</strong> <strong>protecció i regulació dels espais oberts.</strong></li><li><strong>El Penedès com a regió agroalimentària​.</strong></li><li><strong>Mitigació&nbsp;i&nbsp;adaptació&nbsp;al&nbsp;canvi&nbsp;climàtic.</strong></li></ol><p><br></p><p>Es pot descarregar el guió pel debat dins d'aquests grups temàtics <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1972/Gui%C3%B3_del_debat_Sessi%C3%B3_Deliberativa_1.pdf" target="_blank">clicant aqui</a>.</p>
Número de versió 15 de 23 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
Autoria de la versió
Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
Versió creada el 05/10/2020 00:30