" class="part-icon-bars">

Viabilitat econòmica dels espais forestals

21/08/2020 10:51  
Cal considerar i valorar la implicació dels terrenys forestals en el desenvolupament sostenible: producció de biomassa per a reduir el consum de combustibles fòssils, embornals de CO2, serveis ecosistèmics, bioplàstics, bioeconomia, etcètera. Per a que els propietaris de monts s’involucrin en la gestió sostenible, s’han d’establir mesures de foment, com ara els incentius per les “externalitats” ambientals, o preveure ajuts per l’aforestació de terrenys agraris.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2020-08-79168
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79168/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79168/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Jordi Oyonarte

Tot i estar d'acord amb el preambul, no podem deixar que el bosc es sostingui a base de ajuts i subvencions. Tampoc nomes en mans dels propietaris. Recuperar la propietat publica per fomentarhi i facilitar activitats economiques. Bosc comestibles, ecoturisme, valoracio patrimoni animal, natural e historic

Estic d'acord amb Jordi, tenint que entendre el bosc com un ecosistema complex on conviuen vegetals i animals (inclòs els homes), la conservació i la regeneració dels boscos autòctons es una forma de aconseguir-hi que compleixin amb la seva missió, si més no la cura dels mateixos no es pot deixar-hi en mans privades (propietaris) hi ha de ser la iniciativa pública la que planifiqui i protegeixi aquest mitja fonamental per la vida.

Carregant els comentaris ...