" class="part-icon-bars">

Pla territorial parcial del Penedès

PTP Penedès

Fase 3 de 3
Elaboració d'informes de resum d'aportacions 01/12/2020 - 26/02/2021
Veure les fases

Viabilitat econòmica dels espais forestals

21/08/2020 10:51  
Cal considerar i valorar la implicació dels terrenys forestals en el desenvolupament sostenible: producció de biomassa per a reduir el consum de combustibles fòssils, embornals de CO2, serveis ecosistèmics, bioplàstics, bioeconomia, etcètera. Per a que els propietaris de monts s’involucrin en la gestió sostenible, s’han d’establir mesures de foment, com ara els incentius per les “externalitats” ambientals, o preveure ajuts per l’aforestació de terrenys agraris.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2020-08-79168
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79168/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79168/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Generalitat de Catalunya

Moltes gràcies per les vostres aportacions, estem treballant per a donar resposta a les vostres preguntes.

Els propietaris dels boscos es poden involucrar en la gestió sostenible i ecològica dels mateixos per mitja de actuacions públiques que busquin tant el benestar social actual com el futur, deixant com herència uns ecosistemes forestals que protegeixin la vida de les generacions futures

Carregant els comentaris ...