" class="part-icon-bars">

Pla territorial parcial del Penedès

PTP Penedès

Fase 3 de 3
Elaboració d'informes de resum d'aportacions 01-12-2020 - 26-02-2021
Veure les fases

Canvis a "Logis Penedès. Una logística sostenible"

Versions

Versió 1

Avatar: ENRIC TICO ENRIC TICO
24/11/2020 14:44
Versions 1 Torna a la proposta