" class="part-icon-bars">

Modificació de ràtios de personal en residències de gent gran

Consulta pública prèvia Ordre BSF/ /2019, de modificació dels criteris funcionals de ratios de personal d'atenció directa nocturna i diürna i d'atenció indirecta a les residències de gent gran

Fase 3 de 3
Retorn 21/05/2019 - 05/07/2019
Fases del procés

Canvis a "B.4) - Ràtio horari nocturn"

Versions

Versió 1

Avatar: ACRAgentgran ACRAgentgran
20/05/2019 16:20
Versions 1 Torna a la proposta