" class="part-icon-bars">
avatar Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
@CEESC
  Contacte

www.ceesc.cat/
Mostrar:
19/09/2023 12:57
7) Quin ha de ser el paper de l’Administració Pública enfront els ADR? ... Com ja s’ha dit, l’òrgan públic que hauria d’actuar per divulgar, defensar i est...
19/09/2023 12:55
6) Quines polítiques públiques enfront els ADR... Les polítiques públiques davant dels ADR han d’incloure accions per part de les ...
19/09/2023 12:53
5) Com es podrien apropar els ADR als operadors jurídics i quin rol han d’assumi... S’ha de donar l’oportunitat a la gestió dialogada del conflicte en qualsevol mom...
19/09/2023 12:49
4) Quins trets o característiques bàsiques s’ha de dotar al marc regulador dels ... La regulació ha de donar un marc global exhaustiu. Cal plantejar com a requisit ...
19/09/2023 12:47
3) En la relació dels ADR següents: la mediació, la conciliació, el professional... Tot i que cada mètode pot ser útil en conflictes concrets, és evident que destac...
19/09/2023 12:43
2) Quines actuacions caldrien per sensibilitzar i reforçar o guanyar la confianç... Donar a conèixer cada mètode, en especial, la mediació, a través dels mitjans pú...
19/09/2023 12:36
1) Té la ciutadania el coneixement suficient per optar pels mètodes ADR en la re... És evident que la ciutadania no té prou coneixement al respecte i que caldria fe...
01/08/2019 13:06
De quina manera ho faríeu? VI És imprescindible promoure els Serveis d’Informació Mediadora i potenciar la cre...
01/08/2019 12:58
De quina manera ho faríeu? V Per tal de fer un canvi de cultura de l’enfrontament i el litigi, caldria progra...
01/08/2019 12:58
De quina manera ho faríeu? IV Cal tenir en compte que la mediació no és únicament sinònim d’alternativa a la j...
01/08/2019 12:57
De quina manera ho faríeu? III La mediació ha de ser entesa com un dret i un deure de la ciutadania i, per tant...
01/08/2019 12:57
De quina manera ho faríeu? II Tot i així, si el sistema no hi creu fermament -jutges i lletrats, especialment-...
01/08/2019 12:56
De quina manera ho faríeu? I Per impulsar la mediació i, en general, els anomenats mecanismes de resolució al...
01/08/2019 12:53
De quina manera ho faríeu? La mediació ha de ser entesa com un dret i un deure de la ciutadania i, per tant...
01/08/2019 12:53
De quina manera ho faríeu? Tot i així, si el sistema no hi creu fermament -jutges i lletrats, especialment-...
01/08/2019 12:52
De quina manera ho faríeu? Per impulsar la mediació i, en general, els anomenats mecanismes de resolució al...
01/08/2019 12:49
Si és així, creieu que caldria promoure i reforçar normativament mecanismes de r... Si es vol apostar per una justícia social, per la resolució no violenta dels con...
01/08/2019 12:48
Opineu que encara avui en dia hi ha desconeixement envers els mecanismes de reso... Sí. És evident que hi ha desconeixement per part de la ciutadania i també per pa...