" class="part-icon-bars">
avatar Hannes

Hannes
@Hannes_Brandt
  Contacte

Mostrar:
19/01/2023 19:00
Augmentar les experiències vivencials dels i de les alumnes en entorns reals de ... Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit pr...
19/01/2023 18:51
Un marc de referència comú que permeti mesurar el progrés Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estànd...
19/01/2023 18:37
Promoció d’una major col·laboració entre els centres educatius i els agents de l... Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, q...