" class="part-icon-bars">

85434 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11286 resultats

L’urbanisme és una eina fonamental per a la protecció del patrimoni cultural català. La Llei de...
  • Creat el
    22/01/2024
  • 5
  • Número de comentaris: 0
L’aparició de restes arqueològiques substancials en el marc dels treballs d’una obra comportarà...
Per tal de proporcionar una major calidesa, generar uns entorns més acollidors i restar molt més...
Fomentar el coneixemant i apreciació del patrimoni als centres educatius de tots nivells amb...
Previsió de plans arqueològics comarcals per al foment d’intervencions, a partir de la creació i...
Cal deixar oberta la possibilitat, depenent de determinades circumstàncies, a la restitució...
Assumint, com en els països civilitzats, que el patrimoni s conforma una unitat amb el seu...
Les actuacions ens jaciments arqueològics i monuments han de venir marcats per la utilització del...
Els projectes Quadriennals de Recerca Arqueològica estan viciats de base pel que fa als procés de...
La Comissió de Recerca té una incidència essencial en la valoració de projectes arqueològics de...
Modificacions dels Estatuts de l'Anacat per part de l'ADENC-EdC
Caldria recollir un registre d'entitats patrimonialistes que es podria basar en les que son...
Caldria indicar que els ajuntaments poden tramitar la sol·licitud de BCIN enviant un requeriment...
Opció que les obligacions de protecció que corresponen a cada municipi puguin ser mancomunades...
L’existència d’una Comissió de Patrimoni que vetlli i fiscalitzi la protecció del patrimoni...
Els propietaris haurien de presentar, cada cinc anys, un pressupost de conservació del bé...
Els plans especials de patrimoni i els catàlegs de les peces protegides han d’incloure dins la...
Modificació de la normativa urbanística de manera que els bens cultural d’interès nacional o...
A diferència de la llei vigent, la futura llei del patrimoni cultural ha de ser molt més clara i...
La nova Llei de Patrimoni hauria de contemplar la possibilitat legal de què determinats centres...