" class="part-icon-bars">

86191 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11290 resultats

Els plans especials de patrimoni i els catàlegs de les peces protegides han d’incloure dins la...
Modificació de la normativa urbanística de manera que els bens cultural d’interès nacional o...
A diferència de la llei vigent, la futura llei del patrimoni cultural ha de ser molt més clara i...
La nova Llei de Patrimoni hauria de contemplar la possibilitat legal de què determinats centres...
És imprescindible establir mesures eficaces per tal de que els ajuntaments notifiquin puntualment...
Establir l’obligatorietat de tots els municipis amb un cert nombre d’habitants tingui un Pla...
Obligació dels municipis amb un cert nombre d’habitants a tenir un arxiu municipal dotat amb el...
La participació d'entitats en la supervisió i el control de les intervencions en el patrimoni, no...
La legislació ha de recollir la creació d’ensenyament superiors en conservació de les diferents...
 • Creat el
  22/01/2024
 • 6
 • Número de comentaris: 0
Sovint els inventaris del patrimoni, parteixen de l'arquitectura com a continent i no s'aturen a...
El manteniment dels elements d’enjardinament en monuments, jaciments i d’altres elements...
 • Creat el
  22/01/2024
 • 4
 • Número de comentaris: 0
El manteniment de les infraestructures de difusió i divulgació en monuments, jaciments i d’altres...
 • Creat el
  22/01/2024
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Els edificis i jardins catalogats disposen de l'espai suficient per acollir molts ciutadans que...
La implementació de les energies renovables no només és un problema per als integrants del...
Davant del possible perill (que seria del tot lamentable, primitiu i allunyat del que és propi de...
Les entitats locals i comarcals de protecció i difusió del patrimoni arquitectònic troben...
No solament cada Categoria de béns han de tenir un tractament diferenciat. No es poden tractar...
Caldria considerar ajuts o places públiques per tal d'ampliar els fons digitalitzats de museus i...
L'Article 47 es recolza en els reglaments per abordar figures implicades a les excavacions...
L'Article 46 de la Llei actual fa referència al fet que el patrimoni arqueològic és tot allò que...