" class="part-icon-bars">

85875 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11289 resultats

La manca d’estudis patrimonials previs a les actuacions en béns arquitectònic i altres elements...
Aquesta no pot ser una llei contingent. Els edificis que ens toca preservar son mes que...
Seria interessant posar en relació a especialistes, agents i institucions que vetllen per la...
Un risc per al patrimoni arquitectònic és la inexistència d'un catàleg dels edificis catalogats...
La tasca de conservació del patrimoni que fan els propietaris privats es fonamental per entendre...
S'ha de fomentar la formació dels tècnics dels diferents nivells de l'administració que...
El patrimoni cultural català també pot contribuir en la lluita contra el canvi climàtic amb la...
MONUMENTA ofereix colaborar amb els municipis i Consells Comarcals que no disposen de catàlegs de...
Els equipaments patrimonials han de centrar la seva lluita contra el canvi climàtic reduïnt les...
Les subvencions que anualment convoca el Departament de Cultural són econòmicament escasses i de...
L’article 28 de la Llei de Patrimoni limita l’alienabilitat dels BCIN i els béns mobles...
La nova Llei de Patrimoni Cultural hauria de contemplar de forma més explícita els jardins...
La UNIÓ EUROPEA recomana comptar amb el capital privat per a la conservació i promoció del...
Conservar el patrimoni rural comporta gran cost económic, el que suposa que el futur d’aquest...
  • Creat el
    22/01/2024
  • 6
  • Número de comentaris: 0
Existeix un gran dèficit d’informació i coneixement sobre el patrimoni català: no es coneix amb...
La propietat ha de ser recolçada en les accions i projectes que permetin un canvi d’ús o...
S'hauria de racionalitzar el procés de redacció de diferents expedients urbanistics que generan...
La Associació de Propietaris de castells i edificis catalogats de Catalunya - Monumenta - es una...