" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Equip d'investigadors recollint dades

Els diferents espais protegits del litoral del Baix Empordà comptaran ben aviat amb un programa de seguiment científic estable gràcies al contracte signat per la Universitat de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat. Fins ara aquest seguiment s’havia concentrat especialment al Parc Natural del Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Amb el nou contracte es dona un nou impuls a aquest programa i s’estén a totes les àrees incloses dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000, de les quals encara no es disposa de dades ...
Llegeix més

El projecte europeu MPA Engage del programa Interreg-Med té per objectiu millorar l'adaptació als impactes del canvi climàtic a la Mediterrània i reforçar les àrees marines protegides com a eina clau per prevenir la pèrdua de biodiversitat i mantenir el bon estat dels ecosistemes. A Catalunya, les àrees analitzades són el Parc natural del Cap de Creus i l’espai Natura 2000 Litoral del Baix Empordà.


Ara, en el marc del projecte, es presenten uns primers materials sobre la implementació dels protocols a l’espai Litoral Baix Empordà.

-      Un vídeo explicatiu

-      Tríptics de divulgació

Aquesta fe...
Llegeix més

Capacitat de càrrega i gestió adaptativa per a la preservació dels ecosistemes marins


L’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona acaba de publicar el llibre:

Capacitat de Càrrega i Gestió Adaptativa per a la Preservació dels Ecosistemes Marins i Costaners 

Recull les ponències presentades en les jornades del mateix nom, organitzades per l’Institut de Medi Ambient i coordinades per la Dra. Carolina Martí, celebrades el 30 de setembre de 2020 en el marc de la Taula de Cogestió Marítima del Baix Empordà.

Sumari

Rafa Sardá. Hacia una Gestión Integrada de la Zona Costera basada en la Gestión por Ecosistema.

María de Andrés. Conceptos y límites de las zonas costeras y marinas...
Llegeix més

El 18 de desembre de 11h a 12:30 per videoconferència el GALP Costa Brava realitzarà una jornada per explicar els ajuts GALP-FEMP: com tramitar-los, quins projectes hi tenen cabuda i el nou sistema de puntuació i de memòria tècnica.

Aquest és l'enllaç per a la realitzar la inscripció a la jornada Formulari d'inscripció (https://forms.gle/bFr7TuyYWt1JgGAAA). Una vegada inscrits, abans de la sessió us enviaran l'enllaç per accedir-hi.

Per a més informació, podeu accedir al següents enllaços:


També podeu conèixer la seva Estratègia de Desenvolupament Local P...
Llegeix més