" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 2 de 2
Retorn 12/04/2023 - 12/05/2023
Fases del procés

31 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Us trametem adjunt el document amb les aportacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a la...
L’OAC ha d’assumir la tutela i protecció de les persones alertadores i ha de tenir garantides les...
 • Creat el
  26/03/2023
 • Número de comentaris: 1
 L’OAC ha d’assumir competències en matèria de tutela i protecció de les persones denunciants,...
 • Creat el
  26/03/2023
 • Número de comentaris: 1
S’ha d’aprofitar el text de què ja es disposava al Parlament per al contingut de la nova llei...
 • Creat el
  26/03/2023
 • Número de comentaris: 1
Informant Models Incorporate Representatives Who Report Defilement, Separation, Badgering, and...
 • Creat el
  11/04/2023
 • Número de comentaris: 1
Propostes Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell en relació a les garanties...
El Govern presentarà a l’OAC els seus mecanismes i protocols per garantir un comportament ètic...
 • Creat el
  26/03/2023
 • Número de comentaris: 1
Preservar anonimat, garantir la confidencialitat, verificar els fets denunciats i que estigui...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Posar en marxa un sistema integral de protecció, preveure mesures de protecció psicològica i...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Bústies anònimes, canals de participació que assegurin la confidencialitat i que permetin seguir...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Bústies anònimes. Poder actuar col·lectivament en denúncies del que no funciona i de...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Posant en coneixement de cada col·lectiu l'existència de canals de denúnica interns i externs...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/04/2023
 • Número de comentaris: 0
La Directiva preten la protecció d’aquella persona que denuncia determinades infraccions, hem de...
 • Creat el
  05/04/2023
 • Número de comentaris: 0
L’ordenament jurídic vigent no és prou garantista per eliminar els riscos de represàlia....
 • Creat el
  05/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Les alertes es produiran més àmpliament si es fa difusió de que la Directiva, i la normativa que...
 • Creat el
  05/04/2023
 • Número de comentaris: 0
La persona pot considerar en quin grau es troba en una situació de feblesa, pot ser perjudicada o...
 • Creat el
  05/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Els canals han de poder ser públics o privats. La creació dels canals ha de ser oberta també a...