" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Cerquem les seves arrels i prenem com a punt de partida l’estudi i tractament que en va fer...
Fixar un únic règim per a tot el personal amb les adaptacions que calguin delmon laboral. Per...
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de governs locals i sobre...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Proposo eliminar l'obligatorietat de publicar al butlletí oficial tot el que es refereix a...
La nova llei de governs locals, no ha de regular cap aspecte sobre organització local. S’ha de...
Simplificar la normativa en matèria de recursos humans, contractació, urbanisme, entre altres, i...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Crear un model estandarditzat de Conveni Regulador entre l’EMD i l’Ajuntament, el qual sigui...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  19/05/2022
 • Número de comentaris: 4
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de...
Cal regular-lo com en un Muncipi. Ara estem exposats a la Bona Fé dels partits de l'Ajuntament,...
Mentre no es desenvolupi la llei de funció pública catalana, es podrien preveure normes...
Amb la finalitat d'eliminar racons de temporalitat, cal reduir al màxim els supòsits de serveis...
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
Els Municipis de pocs habitants, reben compensació econòmica del Govern, per a ajudar a remunerar...
Regular la representació als Consells Comarcals i altres organismes supramunicipals de les EMD’s....
 • Creat el
  13/06/2022
 • Número de comentaris: 0
La nova llei hauria de preveure un finançament adequat, no captiu de les transferències corrents...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0