" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Cal homogeneitzar els terminis: canviar 30 dies per un mes, que els terminis per a presentar...
Una competència una administració és un mal concepte inventat per la doctrina més...
Els Municipis de pocs habitants, reben compensació econòmica del Govern, per a ajudar a remunerar...
Amb la finalitat d'eliminar racons de temporalitat, cal reduir al màxim els supòsits de serveis...
La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de...
Simplificar la normativa en matèria de recursos humans, contractació, urbanisme, entre altres, i...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
La nova llei hauria de preveure un finançament adequat, no captiu de les transferències corrents...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
La llei no ha de regular el que ja regula la normativa bàsica estatal. Aquesta reproducció i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  19/05/2022
 • Número de comentaris: 4
Quan una EMD tingui la competència en el Cànon de l'Aigua, aquest hauria de executar-se amb les...
Totes les convocatòries d'ajuts haurien d'anar adreçades a Ens Locals, perquè si van a Municipis,...
La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern...
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de governs locals i sobre...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Cerquem les seves arrels i prenem com a punt de partida l’estudi i tractament que en va fer...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Proposo eliminar l'obligatorietat de publicar al butlletí oficial tot el que es refereix a...
Crear un model estandarditzat de Conveni Regulador entre l’EMD i l’Ajuntament, el qual sigui...