" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Reduir el nombre de càrrecs d'assignació directa i reforçar les incompatibilitats de càrrecs...
Crear beneficis fiscals a persones i empreses que s'acullin a mesures de transparència.
Que la funció pública estigui únicament ocupada per càrrecs que han aprovat i superat un procés...
Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar les diferències i...
Que s'elimini la figura de l'accidental per la qual no es pugui prendre cap tipus d'acord mentre...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 1
 • Número de comentaris: 2
Proactivitat de l’administració: no hi ha prou amb fer-ho bé; s’ha de saber que ho fas bé....
Desmercantilitzar els bens i serveis dels drets essencials, transferir-los a l'esfera pública,...
PROCESO PARTICIPATIVO PARA APORTAR PROPUESTAS para la ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
...
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
Els ciutadans i ciutadanes necessitem saber com s'està gastant els pressupostos municipals i de...
En totes les comunicacions de les administracions que s’hi relacionin, ha d’haver un enllaç a la...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  30/09/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Els polítics i els càrrecs de nomenament polític només han de participar en l’elaboració de les...
Fer comparatives del pressupostos aprovats i liquidats, informar de les modificacions i...
Evitar en les funcions pròpies de l'administració pública, crear empreses públiques i altres...
 • Creat el
  23/09/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
Les places creades siguin assimilables, no a mida. Els complements salarials assimilables en les...