" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Resultats per pàgina:
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de Governs locals i sobre...
Preveure l'atenció específica als municipis rurals i la representació institucional d'aquests en...
Comunitats de municipis: Facilitar la constitució, contractació i finançament.
Reorganització...
Plans de gestió forestal vinculats al CO2
Plans de manteniment selectiu de les lleres dels rius...
Garantir l’escola rural a tots els municipis i adaptar les ràtios i els serveis educatius a les...
Serveis bancaris: garantir el servei de caixer sense cost i la no discriminació hipotecària...
La llei d’urbanisme ha de contemplar la diversitat del territori i facilitar el desenvolupament...
Creació d’una borsa d’habitatge públic de lloguer a cada micropoble.
El Govern hauria de...
Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es generen i les de...
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
1.    Fons de lliure disposició per garantir la prestació de serveis públics
El fons es podrà...
1.    Anàlisi de potencialitats i planificació estratègica:
Cada municipi ha de tenir el seu pla...
L’Estatut hauria de respondre a tres principis fonamentals:
El de diferenciació: No es pot...
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
Garantir un territori interconnectat amb mobilitat sostenible a través de xarxes i nòduls...
Promoure la recerca i la innovació en activitats del sector primari i del món rural...
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i iniciatives en el...
S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenció especial al...
S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autònom en general,...