" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Penalitzar la tinença d'edificacions dintre del nucli urbà sense ús, cases sense manteniment o...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Actualment, hi ha disgregat pels termes municipals multitud de construccions que no poden ser...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Malgrat que els índexs de criminalitat en les zones rurals són baixos, també hi ha una realitat...
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Una qüestió bàsica, a partir del principi de diferenciació, és garantir l’accés a tots els...
S’han de centralitzar algunes funcions administratives, i prestar-les a través de Diputacions o...
Els municipis rurals han de tenir un règim urbanístic molt més senzill, amb tramitació directa i...
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
S’hauria de preveure un règim d’incentius fiscals en impostos autonòmics (o franges autonòmiques...
La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
La llei hauria de potenciar el paper de les comunitats de municipis com a mecanisme de gestió...
La llei hauria d’esvair qualsevol dubte sobre la no jerarquia ni submissió en les relacions...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 3
Les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i concretament les destinades a reduir el pes...
 • Creat el
  08/06/2022
 • Número de comentaris: 1
-Ha d'ordenar i corregir els desequilibris rurals i respondre al “debat sobre el territori i amb...
S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autònom en general,...
S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenció especial al...
Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i iniciatives en el...
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...