" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
L’Estatut hauria de respondre a tres principis fonamentals:
El de diferenciació: No es pot...
1.    Anàlisi de potencialitats i planificació estratègica:
Cada municipi ha de tenir el seu pla...
1.    Fons de lliure disposició per garantir la prestació de serveis públics
El fons es podrà...
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es generen i les de...
Creació d’una borsa d’habitatge públic de lloguer a cada micropoble.
El Govern hauria de...
La llei d’urbanisme ha de contemplar la diversitat del territori i facilitar el desenvolupament...
Serveis bancaris: garantir el servei de caixer sense cost i la no discriminació hipotecària...
Garantir l’escola rural a tots els municipis i adaptar les ràtios i els serveis educatius a les...
Plans de gestió forestal vinculats al CO2
Plans de manteniment selectiu de les lleres dels rius...
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
Preveure l'atenció específica als municipis rurals i la representació institucional d'aquests en...
Les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i concretament les destinades a reduir el pes...
  • Creat el
    08/06/2022
  • Número de comentaris: 1
-Ha d'ordenar i corregir els desequilibris rurals i respondre al “debat sobre el territori i amb...
S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autònom en general,...
S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenció especial al...
Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i iniciatives en el...
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
Promoure la recerca i la innovació en activitats del sector primari i del món rural...
Garantir un territori interconnectat amb mobilitat sostenible a través de xarxes i nòduls...