" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
La llei hauria d’esvair qualsevol dubte sobre la no jerarquia ni submissió en les relacions...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 3
S’han de centralitzar algunes funcions administratives, i prestar-les a través de Diputacions o...
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i concretament les destinades a reduir el pes...
 • Creat el
  08/06/2022
 • Número de comentaris: 1
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
S’hauria de preveure un règim d’incentius fiscals en impostos autonòmics (o franges autonòmiques...
Creació d’una borsa d’habitatge públic de lloguer a cada micropoble.
El Govern hauria de...
S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenció especial al...
Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i iniciatives en el...
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
Promoure la recerca i la innovació en activitats del sector primari i del món rural...
Garantir un territori interconnectat amb mobilitat sostenible a través de xarxes i nòduls...
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
L’Estatut hauria de respondre a tres principis fonamentals:
El de diferenciació: No es pot...
1.    Anàlisi de potencialitats i planificació estratègica:
Cada municipi ha de tenir el seu pla...
1.    Fons de lliure disposició per garantir la prestació de serveis públics
El fons es podrà...
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es generen i les de...