" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 37
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...