" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

97 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...