" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...