" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

57 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Acceptades
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Acceptades
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Acceptades
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
En avaluació
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
En avaluació
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
Acceptades
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
En avaluació
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
En avaluació
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
En avaluació
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
En avaluació
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
Acceptades
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
En avaluació
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
Acceptades
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Acceptades
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
  • Creat el
    17/05/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 40
En avaluació
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
En avaluació
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
  • Creat el
    02/06/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 0