" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
  • Creat el
    17/05/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 0
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
  • Creat el
    02/06/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...