" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
  • Creat el
    29/05/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 0
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...