" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...
Com psicòlogues expertes, volem aportar reflexions sobre l'atenció a infants i adolescents amb...
FAMILIARCrear centros de soporte (acompañamiento psicológico) para hijes de personas trans en...
Arran del fet que en altres cambres legislatives s’han presentat propostes de Llei Trans* I no...
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...
Accés a serveis
Garantir l’acompanyament d’infants i adolescents trans* (binaris o no binaris);...
Per tot el que s'exposa en aquest document exigim que desisteixin en la proposta d'aquesta llei....
La llei ha consolidar aquells aspectes que s'han vingut adoptant però també garantir nous drets....
  • Creat el
    08/02/2022
  • 2
  • Número de comentaris: 6
Actualmente, en determinados Registros Civiles, hay saturación u otras causas que desconozco,...
Com a grup de treball psicoanalític de la AEN-Catalunya proposem abordar el diàleg clínic i...
Un rètol per Tots els gèneres als banys d’ús exclusiu i reformes als vestuaris donen un espai...
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...
EDUCATIVOIncluir, en los currículos educativos escolares, las perspectivas trans para los cursos...
LABORAL
 Facilitar administrativamente la integración de personas trans inmigrantes en los...
No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe,...
Garantir l‘accés a l’esport a persones trans no binàries, amb l’adaptació d’espais-vestuari per...
Les persones no binàries, com a persones trans que surten del binarisme i que posen en dubte tota...
Les entitats Sororitrans, Fúria Trans Autònoma Maresme, Generem, Trans*Baix Power i Roses de Sant...
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
Atención prudente y garantista de la salud
Desde AMANDA (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas/os con Disforia Acelerada) queremos...