" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del proceso

Per al procés participatiu sobre l’Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q), s'ha estructurat el debat en cinc eixos. A continuació, es proposen un conjunt de preguntes guia per a fomentar el debat en cada un dels eixos, al voltant de les quals es convida a les persones participants a realitzar noves propostes; així com comentaris i esmenes a les propostes realitzades per altres persones.

Eix 1: Implicació de les empreses en el sistema d’ocupació de Catalunya

 • 1.1. Quins són els principals reptes des del punt de vista empresarial en relació al mercat de treball?
 • 1.2. Com es pot millorar la relació entre les empreses en el Sistema Públic d’Ocupació? Quins serveis hauria d’oferir? S’han de distingir serveis per la mida d’empresa, tipologia, etc.?
 • 1.3. Com es podria millorar la competitivitat empresarial i la capacitació i competitivitat de la població activa des del sistema d’ocupació?

Eix 2: L’impacte de les noves tecnologies al mercat de treball

 • 2.1. Quins reptes creieu que tindrà el món productiu durant el període 2021-2030?
 • 2.2. Quines iniciatives es podrien dur a terme des del Sistema Públic d’Ocupació per fer front als reptes?
 • 2.3. Com es podrien aplicar les noves tecnologies en els serveis oferts pel Sistema Públic d’Ocupació? I per accedir als serveis? Canals digitals?

Eix 3: Col·lectius d’atenció prioritària i el sistema d’ocupació de Catalunya

 • 3.1. Com es pot fomentar la inserció laboral dels col·lectius d’atenció prioritària des del sistema d’ocupació?
 • 3.2. Quins serveis s’haurien d’oferir per aquests col·lectius i com s’haurien d’adaptar els serveis d’orientació i formació professional?
 • 3.3. Com es pot fomentar la motivació d’aquests col·lectius a participar al mercat laboral?
 • 3.4. Com es pot millorar la relació entre els agents que han de treballar per ajudar a les persones amb necessitats d’atenció prioritària a posicionar-se millor davant el mercat de treball?

Eix 4: Apoderament de les persones treballadores i el sistema d’ocupació de Catalunya

 • 4.1. Quines necessitats i reptes planteja el mercat de treball en relació als treballadors i treballadores?
 • 4.2. Quines iniciatives es podrien dur a terme des del sistema d’ocupació per donar resposta a aquests reptes?
 • 4.3. Quins serveis ha d’oferir el Sistema Públic d’Ocupació? Com s’han de prioritzar aquests serveis?

Eix 5: Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya

 • 5.1. Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret?
 • 5.2. Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Quines han de ser les fórmules de prestació?
 • 5.3. Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides?
 • 5.4. Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?

Si la vostra proposta contesta una d'aquestes preguntes, indiqueu-ne el número de referència (p.ex. proposta respecte la pregunta 2.2)

169 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen