" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,...
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
La llei catalana podria tancar la polèmica oberta sobre l'acreditació de la millor eficiència i...
Quan es produeixi subrogació del personal, els passius laborals del contractista surtint no...
Establir una regulació específica per les PANAP que reguli de manera clara i diferenciada els...
  • Creat el
    01/09/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 1
L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les concessions de...
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
  • Creat el
    29/07/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 0
la futura LCPC hauria de resoldre algunes incidències amb la planificació dels contractes d'obres...
Les aportacions que realitzo son basades en l'experiència com a treballadora d'una entitat que...
S'hauria de preveure i regular les eines d'administració digital per a la redacció de les...
El medicament no és un bé qualsevol. És una substància amb capacitat curativa i d'alt impacte...
Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nos ponemos en contacto...
La contractació pública pot generar desigualtats al territori de Catalunya. Més de la meitat dels...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris
Recull de les aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) a...