" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,...
 • Creat el
  01/09/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 1
L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiques catalanes es...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el projecte per a la seva...
Escau un Títol normatiu adequat per a les PANAP, adequant els processos a la idiosincràsia de les...
 • Creat el
  29/07/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0
la futura LCPC hauria de resoldre algunes incidències amb la planificació dels contractes d'obres...
La llei catalana podria tancar la polèmica oberta sobre l'acreditació de la millor eficiència i...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
Aportació de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya
 • Creat el
  22/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
Les valoracions dels costos empresarials s'han de considerar, a la licitació, de manera correcta...
Quan es produeixi subrogació del personal, els passius laborals del contractista surtint no...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
 • Creat el
  31/08/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
S'adjunten a continuació les consideracions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a...
Aportacions de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, a la memòria...