" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Fase 3 de 3
Retorn 03/12/2021 - 04/05/2022
Fases del procés

80 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Establir una estratègia turística per reconvertir diferents sectors econòmics en una destinació,...
La llei de turisme ha d’anar del bracet d’un nou model turístic, que miri més enllà de la...
Inscripció d’ofici en el Registre de Turisme de Catalunya dels agents de viatge establerts a...
Els requisits per comercialitzar i organitzar viatges combinats s’han de regular a la Llei de...
Si bé entenem que s'ha avançat molt en les condicions de les persones que treballen en la neteja...
 • Creat el
  02/12/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
• És essencial que es garanteixi la participació dels agents del sector durant tot el procés...
• És clau la seguretat jurídica. En el cas dels habitatges d’ús turístic la seguretat jurídica...
És indispensable que es consideri el transport discrecional turístic de viatgers per carretera...
• Reducció de les càrregues administratives.
• Simplificació de la regulació normativa.
•...
• Que la Llei inclogui reconeixement explícit de la universitat com a instrument bàsic...
La futura llei ha de vetllar per una regulació no restrictiva de les llars compartides, ja que...
Reconeixement i professionalització de la figura del gestor d'HUT
La vigent Llei de Turisme no contempla la figura del gestor d’habitatges d’ús turístic, tot i la...
Recaptació de l’IEET: destinar realment a la promoció del turisme.
S’ha de garantir que la recaptació de l’IEET es destina realment a la promoció del turisme.
Simplificació i reducció de les càrregues administratives.
La nova Llei de Turisme hauria d’aprofundir en la simplificació i reducció de les càrregues...
Objectiu clau la seguretat jurídica
Per a la recuperació del sector també és clau la seguretat jurídica. Val a dir que, en el cas...
Mesures reals, concretes i efectives per a la recuperació del sector.
Com bé destaca la memòria preliminar, el turisme és un sector tractor de l'economia, i alhora un...
Màxim consens de tots els agents del sector turístic
FEDERATUR considera que una nova Llei de Turisme hauria de comptar amb el màxim consens de tots...
Catalunya és un país vitivinícola. Els seus processos d’elaboració del Cava i del Vi, des de la...
 • Creat el
  02/12/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Els albergs de joventut actualment estan vinculats al Departament de Drets Socials, dins l'àrea...
En pro del benefici social, l'emprenedoria local, la seguretat davant la precarietat familiar i...
Incorporació sota el mateix paraigües normatiu de tots els models d'allotjament turístic sense...
En relació al primer esborrany de Preàmbul de la nova Llei de Turisme de Catalunya on...
La nova Llei de Turisme hauria de garantir el desplegament reglamentari del Decret 75/2020, on es...
La Ley debe reconocer la importancia de la Universidad como instrumento clave en la formación...
Establecer mecanismos reales de gobernanza participativa que incluyan a todos los sectores...
Establecer la posibilidad de que el sector del alojamiento concierte con la Administración la...
Deberia la norma incorporar indicadores propios del certificado Biosphere para implementar un...
Debería incorporarse en la norma algun mecanismo que, en situaciones como la producida...
Se debe poder integrar el concepto de sostenibilidad en la planificación turística. Debe...
Inversión en investigación sobre eficiencia en los motores de las aeronaves.
EU Mediterrani
CFGS...
No permitir la discriminación por razón de origen, género y edad en el sector turístico.
No se...
Imposición de una tasa por contaminación en todos los transportes carga y de pasajeros que vaya...
Obligatoriedad de renovar la flota de taxis a coches híbridos o eléctricos, para mantener la...
Establecer diferentes políticas públicas que permitan reducir el impacto de la logística, los...
Programa de reciclaje y mejora de conocimientos para aquellos trabajadores que se reincorporen...
Reestructuración de los estudios de turismo, que se revisen temarios y sean más prácticos y...
Creación de una línea de becas/ayudas para que las personas que reúnan las aptitudes necesarias y...
Creación de un sello obligatorio que mida el grado de sostenibilidad de cada establecimiento o...
Buscar el consenso amplio y la participación periódica de gran parte del sector, a través de...
La externalización de servicios debiera ser de carácter temporal, dado que los ciclos de trabajo...
En la nova llei no apareix la figura del guia oficial. Em sembla que no es fa prou per reconèixer...
Resulta molt interessant la implementació de qualitat a l’àmbit turístic més àmplia i abordar la...
És molt important definir en què es destinen els recursos obtinguts a través de l'Impost de les...
Pel bé del futur del turisme, és necessari i imprescindible, resoldre el finançament dels...
Des de L'Associació de Guies de Barcelona APIT considerem imprescindible la regulació de la...
Des dels cellers i diverses entitats, entre elles l'Associació Vinícola Catalana, s’estan...
 • Creat el
  01/12/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 1
Per treballar d'informador turístic en una oficina de turisme hauria de ser obligatori que tots...
La futura Llei ha de garantir que tot habitant de Catalunya pugui compartir la seva llar, tal com...