" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Fase 3 de 3
Retorn 03/12/2021 - 04/05/2022
Veure les fases

80 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Debería incorporarse en la norma algun mecanismo que, en situaciones como la producida...
Deberia la norma incorporar indicadores propios del certificado Biosphere para implementar un...
Establecer la posibilidad de que el sector del alojamiento concierte con la Administración la...
Establecer mecanismos reales de gobernanza participativa que incluyan a todos los sectores...
La Ley debe reconocer la importancia de la Universidad como instrumento clave en la formación...
La nova Llei de Turisme hauria de garantir el desplegament reglamentari del Decret 75/2020, on es...
Catalunya és un país vitivinícola. Els seus processos d’elaboració del Cava i del Vi, des de la...
  • Creat el
    02/12/2021
  • 0
  • Número de comentaris: 0
En relació al primer esborrany de Preàmbul de la nova Llei de Turisme de Catalunya on...
Incorporació sota el mateix paraigües normatiu de tots els models d'allotjament turístic sense...
En pro del benefici social, l'emprenedoria local, la seguretat davant la precarietat familiar i...
Els albergs de joventut actualment estan vinculats al Departament de Drets Socials, dins l'àrea...
Màxim consens de tots els agents del sector turístic
FEDERATUR considera que una nova Llei de Turisme hauria de comptar amb el màxim consens de tots...
Mesures reals, concretes i efectives per a la recuperació del sector.
Com bé destaca la memòria preliminar, el turisme és un sector tractor de l'economia, i alhora un...
Objectiu clau la seguretat jurídica
Per a la recuperació del sector també és clau la seguretat jurídica. Val a dir que, en el cas...
Simplificació i reducció de les càrregues administratives.
La nova Llei de Turisme hauria d’aprofundir en la simplificació i reducció de les càrregues...
Recaptació de l’IEET: destinar realment a la promoció del turisme.
S’ha de garantir que la recaptació de l’IEET es destina realment a la promoció del turisme.
La futura llei ha de vetllar per una regulació no restrictiva de les llars compartides, ja que...
Reconeixement i professionalització de la figura del gestor d'HUT
La vigent Llei de Turisme no contempla la figura del gestor d’habitatges d’ús turístic, tot i la...
• Que la Llei inclogui reconeixement explícit de la universitat com a instrument bàsic...
• Reducció de les càrregues administratives.
• Simplificació de la regulació normativa.
•...
És indispensable que es consideri el transport discrecional turístic de viatgers per carretera...
• És clau la seguretat jurídica. En el cas dels habitatges d’ús turístic la seguretat jurídica...
• És essencial que es garanteixi la participació dels agents del sector durant tot el procés...
  • Creat el
    02/12/2021
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Si bé entenem que s'ha avançat molt en les condicions de les persones que treballen en la neteja...
Els requisits per comercialitzar i organitzar viatges combinats s’han de regular a la Llei de...
Inscripció d’ofici en el Registre de Turisme de Catalunya dels agents de viatge establerts a...
La llei de turisme ha d’anar del bracet d’un nou model turístic, que miri més enllà de la...
Establir una estratègia turística per reconvertir diferents sectors econòmics en una destinació,...