" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Fase 3 de 3
Retorn 03/12/2021 - 04/05/2022
Fases del procés

80 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Establir una estratègia turística per reconvertir diferents sectors econòmics en una destinació,...
Professionalitat als equipaments museístics, patrimonials i culturals. Per una contractació directa dels treballadors per part de museus i centres.
  • Creat el
    16/11/2021
  • 2
  • Número de comentaris: 2
Deberia la norma incorporar indicadores propios del certificado Biosphere para implementar un...
El Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya contempla la legislació d'una nova...
• És clau la seguretat jurídica. En el cas dels habitatges d’ús turístic la seguretat jurídica...
• Que la Llei inclogui reconeixement explícit de la universitat com a instrument bàsic...
La futura llei ha de vetllar per una regulació no restrictiva de les llars compartides, ja que...
L'IEET es reparteix entre els ens locals i la Generalitat per tal que es destinin a actuacions...
Es necessita una adaptació dels estudis de Turisme a les necessitats de les empreses, i no seguir...
La llei de turisme ha d’anar del bracet d’un nou model turístic, que miri més enllà de la...
Reestructuración de los estudios de turismo, que se revisen temarios y sean más prácticos y...
És indispensable que es consideri el transport discrecional turístic de viatgers per carretera...
Pel bé del futur del turisme, és necessari i imprescindible, resoldre el finançament dels...
Per tal d'assolir l'objectiu d'un turisme sostenible crec que s'hauria de replantejar tornar a...
Reconeixement i professionalització de la figura del gestor d'HUT
La vigent Llei de Turisme no contempla la figura del gestor d’habitatges d’ús turístic, tot i la...
Moltes ciutats turístiques, ofereixen accés preferent als Guies Oficials que estan treballant...
Programa de reciclaje y mejora de conocimientos para aquellos trabajadores que se reincorporen...
Recaptació de l’IEET: destinar realment a la promoció del turisme.
S’ha de garantir que la recaptació de l’IEET es destina realment a la promoció del turisme.
Debería incorporarse en la norma algun mecanismo que, en situaciones como la producida...