" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Selecció de personal temporal – INTERINS – més objectivitat i transparència – valorar la participació i resultats de les oposicions

09/01/2022 17:36  

Cal q la llei i un reglament regulin la selecció d'interins a través de l’ATRI per fer-la més transparent i permetre q els participants tinguin informació sb com s’han valorat els seus mèrits i els del candidat seleccionat. També cal regular constitució de borses de treball per a la selecció d'interins (borses derivades dels processos selectius: es a dir, amb les persones q participant en el procés d’oposicions hagin superat alguna prova però no tot el procés). Tb borses lliures si cal.

Referència: II-PROP-2022-01-83155
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83155/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83155/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (20.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

També cal que les entitas de dret públic tinguin accés a ATRI i convoquin les seves places de personal laboral indefinit de forma pública.

Carregant els comentaris ...