" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Obliguem a que els exàmens es centrin en les funcions pròpies del lloc de treball i no de cultura jurídica o adm general

16/01/2022 13:21  

Les proves de selecció s'enfoquin a les matèries i competències del lloc de treball: Els examens no garanteixen el nomament dels perfils adequats. Per ex ens trobem amb exàmens d'auxiliars adm on se'ls pregunta el contingut de l'article 47 de la CE però no els terminis per a la interposició d'un recurs de reposició. Així mateix, ens trobem amb arquitectes que no tenen idea de la regulació del contracte d'obres o de com es tramita un projecte d'obra local ordinària.


Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83190
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83190/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83190/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (20.0%)

member-avatar lidia

A favor  Totalment d'acord

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Els processos selectius haurien de ser menys memorístics però no centrades en un lloc de treball concret. Estem parlant de llocs base, en tot cas, per fer efectiu el dret constitucional d accés a la FP en condicions d'igualtat, mèrit i capacitat. Tot i que s'actualitzin els temaris (¿quin sentit té estudiar un munt de temes de polítiques públiques?) tot el que sigui essencial per al desenvolupament pràctic d'un lloc ha de tenir accés qualsevol candidat, NO només l'interí que ocupi provisionalment la plaça. Així mateix, és just i necessari que qui l'ocupi de manera provisional se li tingui en compte però NO que aquest sigui l'únic requisit. Sobretot quan molts tenim opos de diferents cossos i no hem tingut cap regal com el que ja teniu mig endegat.

Carregant els comentaris ...