" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Qualificació del Doctorat com a mèrit

18/01/2022 10:53  

Actualment el fet de disposar d'un doctorat no puntua més mèrits que tenir el nivell C2 de Català. Aquest fet és discriminatori, atès a que les persones amb un doctorat s'han especialitzat durant almenys 3 anys dedicant moltes hores a conèixer una temàtica en concret i això cal valorar-ho. Aquestes persones aporten un plus a l'administració i això caldria tenir-ho en compte en els barems dels mèrits.

Referència: II-PROP-2022-01-83263
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83263/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83263/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Potser si el doctorat té a veure amb el lloc de treball, sí, però si no, no entenc la relació. Si fem doctorats és perquè volem, no perquè ningú ens ho demani.

Carregant els comentaris ...