" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Els funcionaris interins passin a funcionaris carrera

19/01/2022 10:46  

Que es faci funcionari de carrera a tot aquell funcionari interí que porti desenvolupant la mateixa feina o similar durant els últims 3 anys.

Fer la mateixa feina durant 3 anys o més demostra que la persona es vàlida per a desenvolupar-la

Referència: II-PROP-2022-01-83300
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83300/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83300/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

2 a favor (18.2%)

member-avatar G

A favor  Apliqui's la sentència del STJUE de 3 de juny de 2021: "el abuso se produce cuando el puesto de trabajo desempeñado por el personal temporal, no se provee con personal fijo o de carrera en los plazos reglamentarios, esto es, cuando la plaza no se incluye en la OPE del año de nombramiento o, si no fuera posible, en la del año siguiente, y esta OPE no se ejecuta en el plazo máximo de 3 años" L'administració ha de complir la llei. La forma d'accés no condiciona les qualitats del treballador. El vostre debat està vivint d'entrada. A totes les cistelles trobareu pomes podrides. Si cal treure-les, demanda un sistema per cessar funcionaris incompetents, sigui quina sigui la manera en que ha accedit a la carrera.

4 en contra (36.4%)

member-avatar Joan

En contra  Totalment en contra. Per ser funcionari de carrera s'ha de superar un procés selectiu, amb una fase d'oposició i on es tinguin en compte els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. No pot ser funcionari de carrera una persona que no hagi superat mai cap prova d'accés per treballar.

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Totalment d'acord.

Carregant els comentaris ...