" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Estabilització de funcionaris interins amb més de 6 anys a l'Administració

19/01/2022 12:20  

Que es faci efectiva l'estabilització de les persones que portem a l'Administració Pública més del temps previst segons la Llei 20/2021 de 28 de desembre al més aviat possible i donat que no hem tingut l'oportunitat de participar en processos selectius amb la freqüència desitjable perquè l'Administració no els ha convocat.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83301
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83301/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83301/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (9.1%)

A favor  Els funcionaris de carrera hem patit la manca d'oposicions, sense poder desenvolupar la nostra carrera professional, sense tenir cap opció de millora.

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Antonieta Garcia

Totalment en contra de l´estabilització del personal interí en cap cas. Si l´Administració no ha convocat processos selectius ningú s´ha pogut presentar, per tant, ha perjudicat a tothom interessat. No es pot estabilitzar només a uns sí i a altres no. El personal funcionari de carrera tampoc ha pogut promocionar.

La manera d'estabilitzar és convocant processos de concursos - oposició , és el que garanteix els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Tot el que no sigui això, serà un greuge comparatiu i un conculcació de drets dels ciutadans i també dels funcionaris de carrera que han aprovat les oposicions i fa anys que esperen concursos i promocions que tampoc s'han convocat.

Carregant els comentaris ...