" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Valoració fase concurs en el sistema concurs-oposició

19/01/2022 22:39  

Revertir modificació Llei de la funció pública operada per la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals... que afegeix apartat 3, a l’article 49 de la refosa... aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre: "3. La valoració de la fase de concurs no pot significar més d’un quaranta per cent de la puntuació total del conjunt del procés selectiu de concurs oposició.” 

Referència: II-PROP-2022-01-83320
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83320/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83320/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

2 a favor (40.0%)

member-avatar Elisabet

A favor  És una reversió necessaria, estic d'acord.

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Més justa la regulació feta per l´article 7 del Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció depersonal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

"La valoració d'aquests mèrits o nivell d'experiència no pot significar, en relació amb les proves selectives,més de la tercera part de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs-oposició."

Carregant els comentaris ...